Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#1522 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 19/07/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ריזנברג אורלי - קונפינו יוסי 67.62 16451 6516 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 דיין חי - וולפגור אתי 65.15 23122 20331 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 (רובוט) - קדר עמוס 64.81 ROBOT 23373 4 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 כהן לביא מרים - שלף מרים 62.10 19627 19660 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 גרינברג שוש - לנדסמן אטי 55.83 9687 12154 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 מרידך תקוה - אדלר דינר פרידה 53.52 22668 22582 2 ר"ג - מרום נווה
7 גולני נעמי - אלקלעי משה 52.07 24414 21482 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 זהבי נינה - ארנון גדי 52.01 14230 4592 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 עזורי איוון - כהן שמואל 51.98 2425 4938 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 (רובוט) - שפיגל זהבה 51.57 ROBOT 15761 1 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 יערי דליה - רגב יורם 51.11 20270 15877 1 השרון/כפר סבא
12 מוסקוביץ ליליאנה - אמדו דליה 50.93 16129 40356 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ר"ג - מרום נווה
13 יגודה גילה - אביב עופר 50.25 25011 42032 1 ר"ג - מרום נווה
14 גפטר קליר - לביא משה 49.66 1223 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 פדלון אורה - קויפמן בלהה 48.77 24901 25010   ר"ג - מרום נווה
16 לובצקי חנה - תדמור אורי 44.69 22664 40088   רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 44.38 40125 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 jackdenia - azerty58 43.80 jackdenia azerty58   לא חבר בהתאגדות
19 פארי אהרון - פז אפי 42.56 14383 7966   ר"ג - מרום נווה
20 שרון חנה - חליפי לידיה 35.62 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן
21 מתוקי דליה - בן ישראל אוליביה 31.20 21795 23283   רמת גן - ברידג' 4 פאן
22 שחק אורה - ספיר לאה 30.37 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן