Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#7677 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 26/07/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מאירוביץ מיקי - קרביץ אריה 65.40 9413 4418 7 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 גרינברג שוש - לנדסמן אטי 64.39 9687 12154 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 רום מיכל - קרביץ אירית 61.89 3406 4419 4 כפר סבא/רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 עזורי איוון - כהן שמואל 58.79 2425 4938 4 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 (רובוט) - קדר עמוס 57.95 ROBOT 23373 3 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 (רובוט) - שפיגל זהבה 57.20 ROBOT 15761 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 לנדאו נעם - קונר מאיר 55.61 40840 20337 2 מבואות חרמון/רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 לב פאול - מנדלאי אמי 54.44 8788 17340 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 (רובוט) - יגודה גילה 53.21 ROBOT 25011 1 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
10 פדלון אורה - קויפמן בלהה 52.88 24901 25010 1 ר"ג - מרום נווה
11 דיין חי - וולפגור אתי 52.37 23122 20331 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 זהבי נינה - ארנון גדי 50.28 14230 4592 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 גולני נעמי - אלקלעי משה 49.12 24414 21482   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 NIZANI R - זלאיט לבנה 47.02 NIZANI R 2782   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 46.99 40125 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 מוסקוביץ ליליאנה - אמדו דליה 46.74 16129 40356   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ר"ג - מרום נווה
17 פארי אהרון - פז אפי 45.51 14383 7966   ר"ג - מרום נווה
18 khalidi - iceland3 43.13 khalidi iceland3   לא חבר בהתאגדות
19 לובצקי חנה - תדמור אורי 43.06 22664 40088   רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 אדלר דינר פרידה - מרידך תקוה 42.88 22582 22668   ר"ג - מרום נווה
21 שרון חנה - חליפי לידיה 42.12 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן
22 גפטר קליר - לביא משה 40.35 1223 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן
23 שחק אורה - ספיר לאה 37.88 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
24 מתוקי דליה - בן ישראל אוליביה 30.78 21795 23283   רמת גן - ברידג' 4 פאן