Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#6931 Pairs mevoot
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 28/07/20 סניף: מבואות חרמון
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 רוטשילד חנן - רז עופר 67.59 1751 19053 5 מבואות חרמון
2 בקרמן שרה - בקרמן בני 67.04 40872 13613 4 מבואות חרמון
3 כהן ישע - פרנס גיא 61.39 1726 40873 3 מבואות חרמון
4 בטר שי - הראלי שמואל 60.65 41527 40250 2 מבואות חרמון
5 שינדלר ליאורה - חסד אסתר 54.17 40877 41654 2 מבואות חרמון
6 (רובוט) - גודר שמעון 52.69 ROBOT 41065 2 לא חבר בהתאגדות /מועדון הברידג' רחובות
7 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 50.09 40908 9650 1 קריות
8 קפלן בלה - נוי אסתר 46.48 42580 42658   מבואות חרמון
9 פרובר אורליקה - זיו ענת 45.74 19934 41653   מבואות חרמון
10 אברון אנית - הובר אלימלך 45.28 14814 9668   מודיעין/מבואות חרמון
11 חוטר משה - בלייר שלום 44.07 6813 40715   מבואות חרמון
12 אופיר קלמן - רונן אורי 37.50 41529 40904   מבואות חרמון
13 גלבוע אורה - גלבוע רוני 36.67 18161 18162   מבואות חרמון
14 דויטש פיק לאה - יוגב אייל 30.65 41558 40842   מבואות חרמון