Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#9341 Pairs mevoot online
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 05/08/20 סניף: מבואות חרמון
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כהן ישע - פרנס גיא 64.58 1726 40873 6 מבואות חרמון
2 תמיר ייעקב - אייזן בריאן 64.24 42326 42327 4 מבואות חרמון
3 אברון אנית - הובר אלימלך 63.89 14814 9668 4 מודיעין/מבואות חרמון
4 רוטשילד חנן - רז עופר 59.03 1751 19053 3 מבואות חרמון
5 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 56.94 40908 9650 2 קריות
6 בלייר שלום - חוטר משה 53.82 40715 6813 2 מבואות חרמון
7 גלבוע אורה - גלבוע רוני 53.82 18161 18162 1 מבואות חרמון
8 בקרמן שרה - בקרמן בני 52.43 40872 13613 1 מבואות חרמון
9 שרון רותי - קריק דליה 51.04 40251 17634 1 מבואות חרמון
10 הראלי שמואל - בטר שי 50.00 40250 41527 1 מבואות חרמון
11 פרובר אורליקה - זיו ענת 48.61 19934 41653   מבואות חרמון
12 נוי אסתר - קפלן בלה 47.92 42658 42580   מבואות חרמון
13 כהן בני - כהן יעקב 43.40 6806 6805   מבואות חרמון
14 שינדלר ליאורה - חסד אסתר 42.36 40877 41654   מבואות חרמון
15 סמסון ברכה - שאו מייק 40.62 41655 40235   מבואות חרמון
16 (רובוט) - גודר שמעון 40.28 ROBOT 41065   לא חבר בהתאגדות /מועדון הברידג' רחובות
17 רונן אורי - אופיר קלמן 35.76 40904 41529   מבואות חרמון
18 דויטש פיק לאה - יוגב אייל 31.25 41558 40842   מבואות חרמון