Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#7434 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 01/08/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קונפינו יוסי - ארנון גדי 63.27 6516 4592 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 פלאי רענן - ענבר דוד 61.73 6272 18135 5 רמת השרון/רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 קרביץ אירית - ברוידא שרה 61.73 4419 16556 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן/סביון - קרית אונו
4 לנדסמן אטי - אופן משה 61.73 12154 6455 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 (רובוט) - אלקלעי משה 59.57 ROBOT 21482 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 תדמור אורי - לובצקי חנה 59.26 40088 22664 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 פדלון אורה - קויפמן בלהה 58.95 24901 25010 2 ר"ג - מרום נווה
8 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 54.63 16129 12098 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
9 מנדלאי אמי - רבינוביץ דורון 51.85 17340 17285 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 (רובוט) - שפיגל זהבה 50.62 ROBOT 15761 1 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 שחק אורה - ספיר לאה 48.77 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 (רובוט) - אמדו דליה 46.30 ROBOT 40356   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
13 שהרבני דולי - וולפגור אתי 44.75 20 20331   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 עזורי איוון - כהן שמואל 42.59 2425 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 יוסף אלי - יוסף יעל 41.67 42853 42510   הרצליה - פיתוח
16 דונרשטיין רבקה - גולני נעמי 41.36 2193 24414   רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 40.74 40125 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 (רובוט) - חליפי לידיה 40.12 ROBOT 10704   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 שרון חנה - זלאיט לבנה 35.49 4073 2782   רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 מתוקי דליה - בן ישראל אוליביה 34.88 21795 23283   רמת גן - ברידג' 4 פאן