Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#362 Ind. avivim carmel singels
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 05/08/20 סניף: אביבים
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אורן טננבאום אפרת 67.28 12991   9 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
2 בארי מיכל 66.22 16401   7 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
3 אפל מאיר 65.03 22089   5 סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
4 לביא נירה 63.82 14641   4 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
5 גוראל נעמי 63.70 41017   4 ת"א - כיכר המדינה/ לא חבר בהתאגדות
6 numarantz 62.61 numarantz   -- לא חבר בהתאגדות
7 ליברטל ז'קלין 62.21 17962   4 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
8 תדהר מירה 61.28 20209   4 לא חבר בהתאגדות
9 בן שמחון אבי 59.01 24816   4 פולג- ברידג' פוינט/ לא חבר בהתאגדות
10 עפרון פרנסין 58.96 14774   3 סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
11 יקים נוגה 57.95 3475   3 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
12 גזית גלי 57.71 40227   3 נהריה/ לא חבר בהתאגדות
13 ספייר אלברט 57.59 864   2 כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות
14 ינקוביץ ציפי 57.28 23090   2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
15 ללוש יעל 57.16 13303   2 חולון - הקנטרי/ לא חבר בהתאגדות
16 גוברין אבי-ברטי 56.53 42144   2 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
17 קימל שרה 55.81 17400   2 חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
18 קולסקי איתן 54.81 16086   2 חיפה - הרץ/ לא חבר בהתאגדות
19 אלקבץ שלי 54.33 9510   2 ת"א - כיכר המדינה/ לא חבר בהתאגדות
20 קרמרמן רותי 53.77 20362   1 רעננה - ההגנה/ לא חבר בהתאגדות
21 vilita48 53.72 vilita48   -- לא חבר בהתאגדות
22 מזרח איתמר 53.69 10813   1 קריות/ לא חבר בהתאגדות
23 יצחקי יצחק 53.40 23764   1 טבעון - רקפת / לא חבר בהתאגדות
24 בהירי תמר 52.72 14148   1 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
25 חיות אבי 52.70 5366   1 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
26 arkadiz 52.21 arkadiz   -- לא חבר בהתאגדות
27 גרוס יחיאל 51.61 40362   1 טבעון - רקפת / לא חבר בהתאגדות
28 זמיר דיצה 51.48 16208   1 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
29 מנור רענן 50.81 22557   1 לא חבר בהתאגדות
30 אברהם חיה 50.67 20235   1 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
31 אבישר שוש 50.49 18501   1 סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
32 קרן אורה 50.20 2362   1 נס ציונה/ לא חבר בהתאגדות
33 כהן רבקה 50.00 11391   1 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
34 ביקוביצקי ורדה 49.56 6234     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
35 סף יעל 49.09 16743     חדרה - קדימה/ לא חבר בהתאגדות
36 משכית חניתה 49.05 12377     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
37 מור אהוד 48.90 40709     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
38 שבת דניס 48.21 10216     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
39 בן משה גיורא 48.21 23310     קריות/ לא חבר בהתאגדות
40 ויזל לילי 48.13 21043     נתניה/ לא חבר בהתאגדות
41 חריר אילנה 47.84 14840     נתניה/ לא חבר בהתאגדות
42 בארי רפי 47.71 16400     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
43 וקסלבאום אבנר 46.98 12406     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
44 אפל ויליוי 46.04 22088     סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
45 גוטליב ליפא 45.99 16359     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
46 (רובוט) 45.56 ROBOT     לא חבר בהתאגדות
47 קרביאן מרדכי 45.49 9315     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
48 עירשי טובה 43.73 347     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
49 שרון רוזליה 43.64 42253     נהריה - לב הצפון/ לא חבר בהתאגדות
50 צווייג יחזקאל 43.45 13700     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
51 קרמר שלוה 43.35 14410     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
52 גרינס יונית 43.28 13960     נס ציונה/ לא חבר בהתאגדות
53 שיף סמדר 43.03 41358     ת"א - כיכר המדינה/ לא חבר בהתאגדות
54 רינות מישל 42.42 12256     רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
55 רוזנברג מירי 42.02 7066     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
56 הורוביץ חנה 41.30 13107     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
57 שפירא אניטה 40.93 14693     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
58 גאות אדוה 40.73 40797     חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
59 בר יוסף עקיבא 38.53 22055     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
60 ajalagabai 37.94 ajalagabai     לא חבר בהתאגדות
61 ז'אק טובה 35.26 41432     סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
62 חשמונאי רותי 31.16 13675     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
63 orabreuer 30.63 orabreuer     לא חבר בהתאגדות
64 בסיס שרית 26.18 23082     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות