Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#1789 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 09/08/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לב פאול - מנדלאי אמי 72.41 8788 17340 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 זהבי נינה - ארנון גדי 65.03 14230 4592 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 (רובוט) - פארי אהרון 60.03 ROBOT 14383 4 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
4 (רובוט) - שפיגל זהבה 58.95 ROBOT 15761 3 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 עזורי איוון - כהן שמואל 54.94 2425 4938 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 (רובוט) - פז אפי 54.85 ROBOT 7966 2 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
7 (רובוט) - קדר עמוס 54.17 ROBOT 23373 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 (רובוט) - אמדו דליה 54.07 ROBOT 40356 1 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
9 לרנר מנחם - פטלאך ריטה 51.11 24584 40125 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 כהן לביא מרים - שלף מרים 50.77 19627 19660 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 תדמור אורי - לובצקי חנה 50.12 40088 22664 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 jjvjjv - irened28 49.10 jjvjjv irened28   לא חבר בהתאגדות
13 גרינברג שוש - לנדסמן אטי 48.89 9687 12154   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 שרון חנה - חליפי לידיה 48.33 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 דיין חי - וולפגור אתי 45.86 23122 20331   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 יגודה גילה - אביב עופר 44.75 25011 42032   ר"ג - מרום נווה
17 מאירוביץ מיקי - קרביץ אריה 44.32 9413 4418   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 42.56 16129 12098   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
19 גולני נעמי - אלקלעי משה 39.72 24414 21482   רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 nizani r - זלאיט לבנה 38.95 nizani r 2782   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
21 שחק אורה - ספיר לאה 36.76 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
22 מתוקי דליה - בן ישראל אוליביה 34.29 21795 23283   רמת גן - ברידג' 4 פאן