Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#843 Pairs shiri & kerenor tournaments
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 02/08/20 סניף: האקדמיה ת"א
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרינשטיין רעיה - שחר אשר 60.79 730 1299 9 נהריה
2 (רובוט) - סימבליסטה ג'ורג' 60.41 ROBOT 16433 7 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
3 שפירא ירון - בן-דוד רוני 59.84 2963 7728 5 סביון - קרית אונו
4 (רובוט) - דויד סילביה 58.45 ROBOT 18006 4 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
5 (רובוט) - שרון זמירה 57.39 ROBOT 19117 4 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
6 (רובוט) - אפל יוסי 57.06 ROBOT 42895 3 לא חבר בהתאגדות /ראשון לציון
7 (רובוט) - סימקוביץ שרה 56.57 ROBOT 41880 2 לא חבר בהתאגדות /ראש העין - גל
8 (רובוט) - ליברמן ארנון 56.11 ROBOT 40047 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
9 (רובוט) - מירום אהרון 55.71 ROBOT 4673 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
10 נתן מיכה - גורצקי מריאן 55.62 12111 22079 1 פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות
11 לנג שורה - ברגר אבי 55.46 16877 1142 1 סביון - קרית אונו
12 Dannyael - mgo1235 54.55 Dannyael mgo1235 -- לא חבר בהתאגדות
13 דורון אלי - דורון אמיר 54.30 42546 42547 1 סביון - קרית אונו
14 בק נחמה - אבישר שוש 53.60 18010 18501 1 סביון - קרית אונו
15 שמש רותי - שמש סמי 52.98 18560 18561 1 סביון - קרית אונו
16 קוליש חנן - ולטר עופר 52.90 17574 17576 1 סביון - קרית אונו
17 (רובוט) - וייס אורי 50.98 ROBOT 12091 1 לא חבר בהתאגדות /חולון - הקנטרי
18 גורטלר לאה - גורטלר יוסף 50.51 16557 24499 1 סביון - קרית אונו
19 ז'אק טובה - סגל שרה 50.41 41432 17420 1 סביון - קרית אונו
20 פסרמן רחל - סגיב מירה 49.21 8580 9011   סביון - קרית אונו
21 פדון עמליה - רובין דורית 48.86 8425 22386   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
22 (רובוט) - אליוביץ עליזה 48.67 ROBOT 16173   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
23 לופטיג גיורא - ברעם אשר 46.79 42797 14933   פ"ת - אם המושבות/סביון - קרית אונו
24 מור עדי - שרון דליה 46.75 42893 13898   סביון - קרית אונו
25 מנשה יעקב - בובל סרגיי 45.90 16040 24150   סביון - קרית אונו
26 פישר אהובה - דיין רחל 45.56 24341 40734   סביון - קרית אונו
27 razuri444 - כהן אורי 40.66 razuri444 42091   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
28 ססלר דפנה - Avital_k 39.99 42750 Avital_k   סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
29 טובים רחל - אילת מלכה 39.44 7725 13247   סביון - קרית אונו
30 בארי תמר - ג'קמן לילית 38.18 24151 11161   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
31 liz3854 - בר מיכאלה 35.08 liz3854 41394   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
32 פרוינד מרים - jeleniagur 21.30 41579 jeleniagur   ת"א - האקדמיה לברידג'/ לא חבר בהתאגדות