Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#58 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 08/08/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארנון גדי - אופן משה 65.56 4592 6455 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 רבינוביץ דורון - מנדלאי אמי 62.50 17285 17340 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 (רובוט) - פארי אהרון 57.50 ROBOT 14383 4 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
4 CARTUJE - שפיגל זהבה 56.39 CARTUJE 15761 -- לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 תדמור אורי - לובצקי חנה 56.39 40088 22664 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 פדלון אורה - אמדו דליה 54.44 24901 40356 2 ר"ג - מרום נווה
7 שהרבני דולי - וולפגור אתי 54.17 20 20331 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 (רובוט) - אלקלעי משה 52.50 ROBOT 21482 1 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 אדלר דינר פרידה - מרידך תקוה 52.22 22582 22668 1 ר"ג - מרום נווה
10 (רובוט) - יגודה גילה 51.11 ROBOT 25011 1 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
11 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 50.83 16129 12098 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
12 עזורי איוון - כהן שמואל 49.17 2425 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 רבין עידן - דיין חי 48.61 24419 23122   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 (רובוט) - פטלאך ריטה 48.33 ROBOT 40125   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 שרון חנה - חליפי לידיה 47.78 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 47.50 4418 9413   רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 שלף מרים - כהן לביא מרים 44.72 19660 19627   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 דונרשטיין רבקה - גולני נעמי 42.78 2193 24414   רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 (רובוט) - לב פאול 42.78 ROBOT 8788   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 יוסף אלי - יוסף יעל 41.94 42853 42510   הרצליה - פיתוח
21 שחק אורה - ספיר לאה 37.50 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
22 sasflo9 - PRAT_CH 35.28 sasflo9 PRAT_CH   לא חבר בהתאגדות