Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#7987 Pairs Bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 15/08/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מנדלאי אמי - רבינוביץ דורון 70.87 17340 17285 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 ארנון גדי - בלו אבי 66.28 4592 7954 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 62.81 4418 9413 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 (רובוט) - שפיגל זהבה 58.60 ROBOT 15761 3 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 56.25 16129 12098 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
6 עזורי איוון - כהן שמואל 55.86 2425 4938 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 דונרשטיין רבקה - גולני נעמי 53.97 2193 24414 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 (רובוט) - אביב עופר 52.04 ROBOT 42032 1 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
9 שלף מרים - כהן לביא מרים 49.27 19660 19627   רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 רבין עידן - דיין חי 49.19 24419 23122   רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 שחק אורה - ספיר לאה 48.30 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 (רובוט) - פטלאך ריטה 48.26 ROBOT 40125   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 תדמור אורי - לובצקי חנה 48.03 40088 22664   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 פדלון אורה - קויפמן בלהה 47.03 24901 25010   ר"ג - מרום נווה
15 (רובוט) - אלקלעי משה 44.14 ROBOT 21482   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 שרון חנה - חליפי לידיה 41.98 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 יוסף אלי - יוסף יעל 40.78 42853 42510   הרצליה - פיתוח
18 (רובוט) - אמדו דליה 38.39 ROBOT 40356   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
19 זלאיט לבנה - בן ישראל אוליביה 35.19 2782 23283   רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 שהרבני דולי - וולפגור אתי 32.75 20 20331   רמת גן - ברידג' 4 פאן