Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#6137 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 16/08/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרינברג שוש - לנדסמן אטי 60.93 9687 12154 7 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 (רובוט) - פלדבוי גיל 60.51 ROBOT 243 6 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
3 (רובוט) - שפיגל זהבה 60.30 ROBOT 15761 4 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 שלף מרים - כהן לביא מרים 58.84 19660 19627 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 רבינוביץ דורון - מנדלאי אמי 58.13 17285 17340 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 (רובוט) - אלקלעי משה 58.08 ROBOT 21482 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 (רובוט) - גולני נעמי 55.05 ROBOT 24414 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 לנדאו נעם - קונר מאיר 53.96 40840 20337 1 מבואות חרמון/רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 53.61 4418 9413 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 וולפגור אתי - אמדו דליה 53.31 20331 40356 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ר"ג - מרום נווה
11 יגודה גילה - אביב עופר 52.05 25011 42032 1 ר"ג - מרום נווה
12 dzzl - whasupp 51.97 dzzl whasupp -- לא חבר בהתאגדות
13 (רובוט) - פז אפי 50.20 ROBOT 7966 1 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
14 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 50.05 40125 24584 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 תדמור אורי - לובצקי חנה 49.75 40088 22664   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 (רובוט) - פארי אהרון 48.61 ROBOT 14383   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
17 (רובוט) - קדר עמוס 43.76 ROBOT 23373   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 שחק אורה - ספיר לאה 42.88 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 42.35 16129 12098   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
20 nizani r - זלאיט לבנה 41.67 nizani r 2782   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
21 זהבי נינה - ארנון גדי 40.51 14230 4592   רמת גן - ברידג' 4 פאן
22 כהן שמואל - עזורי איוון 40.18 4938 2425   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה
23 פדלון אורה - קויפמן בלהה 36.94 24901 25010   ר"ג - מרום נווה
24 שרון חנה - חליפי לידיה 36.36 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן