Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#6196 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 18/08/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארנון גדי - פלדבוי גיל 64.29 4592 243 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
2 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 59.52 16129 12098 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
3 (רובוט) - דיין חי 58.73 ROBOT 23122 3 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 לב פאול - מנדלאי אמי 53.97 8788 17340 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 שהרבני דולי - וולפגור אתי 53.17 20 20331 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 52.78 40125 24584 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 (רובוט) - שפיגל זהבה 52.38 ROBOT 15761 1 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 (רובוט) - פארי אהרון 51.98 ROBOT 14383 1 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
9 גולני נעמי - אלקלעי משה 51.19 24414 21482 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 עזורי איוון - כהן שמואל 49.21 2425 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 אביב עופר - יגודה גילה 48.02 42032 25011   ר"ג - מרום נווה
12 שלף מרים - כהן לביא מרים 48.02 19660 19627   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 (רובוט) - פז אפי 48.02 ROBOT 7966   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
14 תדמור אורי - לובצקי חנה 39.68 40088 22664   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 nizani r - זלאיט לבנה 35.71 nizani r 2782   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 שרון חנה - חליפי לידיה 33.33 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן