Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#3092 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 23/08/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - פארי אהרון 65.12 ROBOT 14383 6 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
2 (רובוט) - גילאון אריה 63.89 ROBOT 23769 5 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
3 (רובוט) - שפיגל זהבה 62.35 ROBOT 15761 4 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 לובצקי חנה - לביא משה 58.33 22664 24415 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 גולדורגר חנה - מוסקוביץ ליליאנה 57.10 12098 16129 2 ת"א - כיכר המדינה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 (רובוט) - אמדו דליה 56.79 ROBOT 40356 2 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
7 עזורי איוון - כהן שמואל 56.48 2425 4938 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 דיין חי - וולפגור אתי 55.25 23122 20331 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 גרינברג שוש - לנדסמן אטי 53.70 9687 12154 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 זהבי נינה - ארנון גדי 51.23 14230 4592 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 (רובוט) - קדר עמוס 47.84 ROBOT 23373   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 45.99 40125 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 (רובוט) - אביב עופר 45.37 ROBOT 42032   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
14 לב פאול - מנדלאי אמי 45.06 8788 17340   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 גולני נעמי - פדלון אורה 44.14 24414 24901   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ר"ג - מרום נווה
16 (רובוט) - אלקלעי משה 42.90 ROBOT 21482   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 שחק אורה - ספיר לאה 42.59 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 שרון חנה - חליפי לידיה 36.11 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 (רובוט) - פז אפי 36.11 ROBOT 7966   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
20 nizani r - זלאיט לבנה 33.64 nizani r 2782   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן