Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#9167 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 24/08/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מנדלאי אמי - תדמור אורי 71.94 17340 40088 0 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 עזורי איוון - כהן שמואל 66.84 2425 4938 0 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 אופן משה - ארנון גדי 60.71 6455 4592 0 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 (רובוט) - קויפמן בלהה 59.18 ROBOT 25010 0 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
5 מאירוביץ מיקי - פלדבוי גיל 58.16 9413 243 0 רמת גן - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
6 לנדאו נעם - קונר מאיר 56.12 40840 20337 0 מבואות חרמון/רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 49.49 16129 12098   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
8 (רובוט) - פטלאך ריטה 49.49 ROBOT 40125   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 וולפגור אתי - אלקלעי משה 47.96 20331 21482   רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 שהרבני דולי - לביא משה 47.45 20 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 (רובוט) - פארי אהרון 46.94 ROBOT 14383   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
12 (רובוט) - שפיגל זהבה 46.43 ROBOT 15761   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 (רובוט) - אמדו דליה 40.31 ROBOT 40356   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
14 לב פאול - גולני נעמי 38.78 8788 24414   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 שרון חנה - חליפי לידיה 30.61 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 שחק אורה - ספיר לאה 29.59 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן