Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#6350 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 27/08/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אורנשטיין איתן - קונפינו יוסי 66.67 801 6516 6 חיפה כרמל/רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 (רובוט) - אמדו דליה 63.58 ROBOT 40356 5 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
3 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 59.88 40125 24584 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 יגודה גילה - אביב עופר 58.95 25011 42032 3 ר"ג - מרום נווה
5 לנדאו נעם - קונר מאיר 58.02 40840 20337 2 מבואות חרמון/רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 (רובוט) - מאירוביץ מיקי 57.10 ROBOT 9413 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 עזורי איוון - כהן שמואל 54.94 2425 4938 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 גולדורגר חנה - מוסקוביץ ליליאנה 54.32 12098 16129 1 ת"א - כיכר המדינה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 ציפין עודד - גילאון אריה 53.70 17725 23769 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ר"ג - מרום נווה
10 גרינברג שוש - לנדסמן אטי 53.40 9687 12154 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 (רובוט) - שפיגל זהבה 51.54 ROBOT 15761 1 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 שלף מרים - כהן לביא מרים 46.30 19660 19627   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 וולפגור אתי - אלקלעי משה 44.44 20331 21482   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 (רובוט) - פארי אהרון 44.14 ROBOT 14383   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
15 (רובוט) - קדר עמוס 44.14 ROBOT 23373   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 nizani r - זלאיט לבנה 42.59 nizani r 2782   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 לובצקי חנה - תדמור אורי 41.98 22664 40088   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 שחק אורה - ספיר לאה 41.98 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 גולני נעמי - דונרשטיין רבקה 39.20 24414 2193   רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 שרון חנה - חליפי לידיה 23.15 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן