Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#960 Pairs Bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 29/08/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קונפינו יוסי - ארנון גדי 71.26 6516 4592 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 שהרבני דולי - וולפגור אתי 63.62 20 20331 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 לובצקי חנה - תדמור אורי 61.42 22664 40088 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 בריפמן מיכאל - ליפין גנאדי 60.19 2776 20896 3 ת"א - כיכר המדינה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 גולני נעמי - דונרשטיין רבקה 59.57 24414 2193 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 גולדורגר חנה - מוסקוביץ ליליאנה 57.06 12098 16129 2 ת"א - כיכר המדינה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 רוס חנה - (רובוט) 54.82 3302 ROBOT 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
9 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 54.32 4418 9413 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 חליפי לידיה - (רובוט) 53.59 10704 ROBOT 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
11 שפיגל זהבה - (רובוט) 53.24 15761 ROBOT 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
12 אמדו דליה - (רובוט) 45.99 40356 ROBOT   ר"ג - מרום נווה/ לא חבר בהתאגדות
13 אלקלעי משה - (רובוט) 45.83 21482 ROBOT   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
14 עזורי איוון - כהן שמואל 44.14 2425 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 פארי אהרון - (רובוט) 40.24 14383 ROBOT   ר"ג - מרום נווה/ לא חבר בהתאגדות
16 שרון חנה - זלאיט לבנה 39.2 4073 2782   רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 יוסף אלי - יוסף יעל 37.08 42853 42510   הרצליה - פיתוח
18 פדלון אורה - קויפמן בלהה 34.99 24901 25010   ר"ג - מרום נווה
19 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 32.1 40125 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 שחק אורה - ספיר לאה 31.17 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן