Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#331 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 30/08/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - קדר עמוס 62.04 ROBOT 23373 6 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 (רובוט) - שפיגל זהבה 62.04 ROBOT 15761 5 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 יגודה גילה - אביב עופר 59.26 25011 42032 4 ר"ג - מרום נווה
4 גולדורגר חנה - מוסקוביץ ליליאנה 57.10 12098 16129 3 ת"א - כיכר המדינה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 (רובוט) - וולפגור אתי 55.56 ROBOT 20331 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 (רובוט) - פארי אהרון 53.70 ROBOT 14383 2 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
7 (רובוט) - פדלון אורה 51.54 ROBOT 24901 2 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
8 (רובוט) - אמדו דליה 50.93 ROBOT 40356 1 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
9 גרינברג שוש - לנדסמן אטי 50.62 9687 12154 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 49.38 40125 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 זהבי נינה - ארנון גדי 48.77 14230 4592   רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 שלף מרים - כהן לביא מרים 47.53 19660 19627   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 לובצקי חנה - לביא משה 47.22 22664 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 שחק אורה - ספיר לאה 46.30 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 עזורי איוון - כהן שמואל 45.99 2425 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 (רובוט) - אלקלעי משה 45.06 ROBOT 21482   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 (רובוט) - פז אפי 44.14 ROBOT 7966   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
18 NIZANI R - זלאיט לבנה 43.83 NIZANI R 2782   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 לב פאול - מנדלאי אמי 43.21 8788 17340   רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 שרון חנה - חליפי לידיה 35.80 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן