Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#6499 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 31/08/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פלדבוי גיל - ארנון גדי 66.67 243 4592 5 כפר סבא/רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 יגודה גילה - אביב עופר 57.54 25011 42032 4 ר"ג - מרום נווה
3 (רובוט) - אמדו דליה 54.37 ROBOT 40356 3 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
4 תדמור אורי - מנדלאי אמי 53.57 40088 17340 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 (רובוט) - מוסקוביץ ליליאנה 53.17 ROBOT 16129 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 וולפגור אתי - אלקלעי משה 51.98 20331 21482 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 עזורי איוון - כהן שמואל 51.72 2425 4938 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 (רובוט) - פדלון אורה 51.06 ROBOT 24901 1 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
9 לב פאול - גולני נעמי 49.60 8788 24414   רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 שהרבני דולי - לביא משה 48.81 20 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 (רובוט) - פארי אהרון 46.43 ROBOT 14383   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
12 (רובוט) - שפיגל זהבה 46.43 ROBOT 15761   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 46.16 40125 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 שחק אורה - ספיר לאה 45.50 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 (רובוט) - פז אפי 43.25 ROBOT 7966   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
16 שרון חנה - חליפי לידיה 33.73 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן