Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#42850 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 05/09/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 nd67 - timexsr 61.67 nd67 timexsr -- לא חבר בהתאגדות
2 (רובוט) - פארי אהרון 57.78 ROBOT 14383 5 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
3 זלאיט לבנה - לביא משה 57.22 2782 24415 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 (רובוט) - אלקלעי משה 57.22 ROBOT 21482 3 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 (רובוט) - לב פאול 56.94 ROBOT 8788 3 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 מנדלאי אמי - רבינוביץ דורון 56.67 17340 17285 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 (רובוט) - אביב עופר 55.83 ROBOT 42032 2 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
8 שהרבני דולי - וולפגור אתי 55.28 20 20331 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 ליפין גנאדי - בריפמן מיכאל 55.00 20896 2776 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
10 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 54.44 40125 24584 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 (רובוט) - אמדו דליה 51.11 ROBOT 40356 1 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
12 פדלון אורה - קויפמן בלהה 50.00 24901 25010 1 ר"ג - מרום נווה
13 רבין עידן - דיין חי 48.89 24419 23122   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 (רובוט) - שפיגל זהבה 48.61 ROBOT 15761   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 תדמור אורי - לובצקי חנה 45.56 40088 22664   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 עזורי איוון - כהן שמואל 45.28 2425 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 (רובוט) - קדר עמוס 43.61 ROBOT 23373   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 גולדורגר חנה - מוסקוביץ ליליאנה 43.33 12098 16129   ת"א - כיכר המדינה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 יוסף אלי - יוסף יעל 42.50 42853 42510   הרצליה - פיתוח
20 שלף מרים - כהן לביא מרים 41.39 19660 19627   רמת גן - ברידג' 4 פאן
21 שרון חנה - חליפי לידיה 38.61 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן
22 שחק אורה - ספיר לאה 33.06 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן