Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#50365 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 06/09/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 65.43 4418 9413 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 (רובוט) - שפיגל זהבה 62.65 ROBOT 15761 5 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 (רובוט) - פארי אהרון 62.04 ROBOT 14383 4 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
4 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 59.26 40125 24584 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 זהבי נינה - ארנון גדי 58.64 14230 4592 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 (רובוט) - גולני נעמי 57.10 ROBOT 24414 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 עזורי איוון - כהן שמואל 55.25 2425 4938 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 (רובוט) - אמדו דליה 53.40 ROBOT 40356 1 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
9 רבינוביץ דורון - מנדלאי אמי 50.93 17285 17340 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 זלאיט לבנה - לביא משה 48.77 2782 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 (רובוט) - פדלון אורה 48.46 ROBOT 24901   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
12 (רובוט) - אלקלעי משה 47.84 ROBOT 21482   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 גולדורגר חנה - מוסקוביץ ליליאנה 46.91 12098 16129   ת"א - כיכר המדינה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 גרינברג שוש - לנדסמן אטי 45.68 9687 12154   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 תדמור אורי - לובצקי חנה 45.06 40088 22664   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 (רובוט) - פז אפי 42.59 ROBOT 7966   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
17 שחק אורה - ספיר לאה 41.98 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 אביב עופר - יגודה גילה 41.98 42032 25011   ר"ג - מרום נווה
19 דיין חי - וולפגור אתי 36.42 23122 20331   רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 שרון חנה - חליפי לידיה 29.63 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן