Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#60141 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 07/09/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - פז אפי 67.36 ROBOT 7966 6 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
2 (רובוט) - שפיגל זהבה 64.24 ROBOT 15761 4 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 שהרבני דולי - לביא משה 60.42 20 24415 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 תדמור אורי - מנדלאי אמי 59.03 40088 17340 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 (רובוט) - פטלאך ריטה 58.68 ROBOT 40125 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 56.94 4418 9413 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 גולדורגר חנה - מוסקוביץ ליליאנה 55.90 12098 16129 1 ת"א - כיכר המדינה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 (רובוט) - אמדו דליה 55.56 ROBOT 40356 1 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
9 (רובוט) - פארי אהרון 52.43 ROBOT 14383 1 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
10 (רובוט) - גולני נעמי 48.96 ROBOT 24414   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 וולפגור אתי - אלקלעי משה 48.61 20331 21482   רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 כהן שמואל - עזורי איוון 46.18 4938 2425   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה
13 אביב עופר - יגודה גילה 44.10 42032 25011   ר"ג - מרום נווה
14 פדלון אורה - קויפמן בלהה 41.32 24901 25010   ר"ג - מרום נווה
15 דיין חי - לרנר מנחם 39.24 23122 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 (רובוט) - חליפי לידיה 35.07 ROBOT 10704   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 מתוקי דליה - בן ישראל אוליביה 34.38 21795 23283   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 שרון חנה - זלאיט לבנה 31.60 4073 2782   רמת גן - ברידג' 4 פאן