Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#88276 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 10/09/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - שפיגל זהבה 68.36 ROBOT 15761 6 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 (רובוט) - אופן משה 60.73 ROBOT 6455 5 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 kemsat63 - tetiko 58.18 kemsat63 tetiko -- לא חבר בהתאגדות
4 רבינוביץ דורון - מנדלאי אמי 56.64 17285 17340 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 55.71 4418 9413 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 (רובוט) - אמדו דליה 54.09 ROBOT 40356 2 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
7 עזורי איוון - כהן שמואל 53.63 2425 4938 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 48.92 16129 12098   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
9 וולפגור אתי - אלקלעי משה 48.77 20331 21482   רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 מתוקי דליה - בן ישראל אוליביה 48.69 21795 23283   רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 (רובוט) - גילאון אריה 47.53 ROBOT 23769   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
12 (רובוט) - לב פאול 46.68 ROBOT 8788   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 46.45 40125 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 (רובוט) - פארי אהרון 45.76 ROBOT 14383   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
15 גולני נעמי - דונרשטיין רבקה 45.37 24414 2193   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 (רובוט) - פז אפי 45.06 ROBOT 7966   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
17 שחק אורה - ספיר לאה 44.21 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 קויפמן בלהה - פדלון אורה 43.52 25010 24901   ר"ג - מרום נווה
19 (רובוט) - חליפי לידיה 41.36 ROBOT 10704   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 שרון חנה - זלאיט לבנה 40.35 4073 2782   רמת גן - ברידג' 4 פאן