Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#8038 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 12/09/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שהרבני דולי - וולפגור אתי 70.59 20 20331 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 פלדבוי גיל - ליפין גנאדי 64.14 243 20896 4 כפר סבא/רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 עזורי איוון - כהן שמואל 63.10 2425 4938 4 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 (רובוט) - אמדו דליה 61.21 ROBOT 40356 3 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
5 מנדלאי אמי - רבינוביץ דורון 60.71 17340 17285 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 (רובוט) - שפיגל זהבה 58.48 ROBOT 15761 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 רבין עידן - דיין חי 55.21 24419 23122 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 ציפין עודד - גילאון אריה 54.76 17725 23769 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ר"ג - מרום נווה
9 (רובוט) - גולני נעמי 51.74 ROBOT 24414 1 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 (רובוט) - אלקלעי משה 48.81 ROBOT 21482   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 גולדורגר חנה - מוסקוביץ ליליאנה 47.32 12098 16129   ת"א - כיכר המדינה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 פדלון אורה - קויפמן בלהה 44.49 24901 25010   ר"ג - מרום נווה
13 זלאיט לבנה - לביא משה 43.50 2782 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 איבנשיץ מירה - luinvacc 39.93 40376 luinvacc   רחובות/ לא חבר בהתאגדות
15 תדמור אורי - לובצקי חנה 37.50 40088 22664   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 שרון חנה - חליפי לידיה 34.97 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 שחק אורה - ספיר לאה 34.03 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 29.51 40125 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן