Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#11101 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 13/09/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בריפמן מיכאל - מאירוביץ מיקי 65.40 2776 9413 7 ת"א - כיכר המדינה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 דיין חי - וולפגור אתי 62.12 23122 20331 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 (רובוט) - רוס חנה 58.84 ROBOT 3302 4 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 (רובוט) - אמדו דליה 58.33 ROBOT 40356 4 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
5 עזורי איוון - כהן שמואל 57.58 2425 4938 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 (רובוט) - ניצני רחל 54.29 ROBOT 21483 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 שלף מרים - כהן לביא מרים 54.29 19660 19627 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 תדמור אורי - לובצקי חנה 53.28 40088 22664 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 (רובוט) - פדלון אורה 52.78 ROBOT 24901 1 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
10 (רובוט) - פארי אהרון 50.76 ROBOT 14383 1 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
11 צימבלר אסתי - לביא משה 50.00 41643 24415 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 לב פאול - מנדלאי אמי 49.49 8788 17340   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 גרינברג שוש - לנדסמן אטי 49.24 9687 12154   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 אביב עופר - יגודה גילה 48.48 42032 25011   ר"ג - מרום נווה
15 (רובוט) - גילאון אריה 48.48 ROBOT 23769   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
16 טל יוסף - בקלצוק ארז 47.98 6585 7115   רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 גולדורגר חנה - מוסקוביץ ליליאנה 47.22 12098 16129   ת"א - כיכר המדינה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 (רובוט) - פטלאך ריטה 46.72 ROBOT 40125   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 (רובוט) - גולני נעמי 46.46 ROBOT 24414   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 (רובוט) - אלקלעי משה 44.44 ROBOT 21482   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
21 זהבי נינה - ארנון גדי 42.68 14230 4592   רמת גן - ברידג' 4 פאן
22 (רובוט) - שפיגל זהבה 40.91 ROBOT 15761   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
23 שרון חנה - חליפי לידיה 40.66 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן
24 שחק אורה - ספיר לאה 29.55 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן