Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#80593 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 20/09/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - מאירוביץ מיקי 67.93 ROBOT 9413 7 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 (רובוט) - אמדו דליה 62.12 ROBOT 40356 6 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
3 (רובוט) - אופן משה 62.12 ROBOT 6455 4 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 (רובוט) - מוסקוביץ ליליאנה 59.85 ROBOT 16129 4 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 ארנון גדי - זהבי נינה 58.08 4592 14230 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 דנציגר אלכס - ליפין גנאדי 57.32 3258 20896 2 רמת השרון/רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 (רובוט) - גולני נעמי 52.78 ROBOT 24414 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 (רובוט) - פארי אהרון 51.77 ROBOT 14383 1 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
9 שלף מרים - כהן לביא מרים 51.77 19660 19627 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 (רובוט) - חליפי לידיה 50.00 ROBOT 10704 1 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 לובצקי חנה - תדמור אורי 48.48 22664 40088   רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 דיין חי - וולפגור אתי 48.48 23122 20331   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 48.23 40125 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 גרינברג שוש - לנדסמן אטי 47.73 9687 12154   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 (רובוט) - ניצני רחל 46.72 ROBOT 21483   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 (רובוט) - אלקלעי משה 46.72 ROBOT 21482   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 (רובוט) - שפיגל זהבה 46.21 ROBOT 15761   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 עזורי איוון - כהן שמואל 46.21 2425 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 פדלון אורה - קויפמן בלהה 44.70 24901 25010   ר"ג - מרום נווה
20 שחק אורה - ספיר לאה 43.18 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
21 גפטר קליר - לביא משה 42.68 1223 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן
22 (רובוט) - יגודה גילה 40.40 ROBOT 25011   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
23 שרון חנה - זלאיט לבנה 40.15 4073 2782   רמת גן - ברידג' 4 פאן
24 לב פאול - מנדלאי אמי 36.36 8788 17340   רמת גן - ברידג' 4 פאן