Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#34053 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 15/09/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אופן משה - ארנון גדי 63.89 6455 4592 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 רבינוביץ דורון - מנדלאי אמי 59.38 17285 17340 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 (רובוט) - ניצני רחל 59.03 ROBOT 21483 4 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 (רובוט) - מאירוביץ מיקי 59.03 ROBOT 9413 3 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 (רובוט) - פטלאך ריטה 58.33 ROBOT 40125 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 עזורי איוון - כהן שמואל 57.64 2425 4938 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 שלף מרים - כהן לביא מרים 51.74 19660 19627 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 (רובוט) - פארי אהרון 51.39 ROBOT 14383 1 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
9 (רובוט) - שפיגל זהבה 49.65 ROBOT 15761   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 49.31 16129 12098   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
11 (רובוט) - אלקלעי משה 48.26 ROBOT 21482   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 תדמור אורי - לובצקי חנה 46.88 40088 22664   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 קויפמן בלהה - פדלון אורה 46.88 25010 24901   ר"ג - מרום נווה
14 שרון חנה - חליפי לידיה 41.32 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 שהרבני דולי - וולפגור אתי 40.97 20 20331   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 (רובוט) - פז אפי 40.62 ROBOT 7966   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
17 (רובוט) - אמדו דליה 38.89 ROBOT 40356   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
18 שחק אורה - ספיר לאה 36.81 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן