Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#53764 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 17/09/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 עזורי איוון - כהן שמואל 67.01 2425 4938 6 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 (רובוט) - בקלצוק ארז 66.32 ROBOT 7115 4 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 דנציגר אלכס - ליפין גנאדי 58.33 3258 20896 4 רמת השרון/רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 (רובוט) - שפיגל זהבה 54.51 ROBOT 15761 3 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 (רובוט) - אמדו דליה 54.51 ROBOT 40356 2 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
6 (רובוט) - רוס חנה 54.17 ROBOT 3302 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 תדמור אורי - לובצקי חנה 53.47 40088 22664 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 מאירוביץ מיקי - פלדבוי גיל 52.43 9413 243 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
9 שלף מרים - כהן לביא מרים 51.74 19660 19627 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 (רובוט) - פארי אהרון 51.39 ROBOT 14383 1 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
11 לב פאול - מנדלאי אמי 51.04 8788 17340 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 50.69 40125 24584 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 גולני נעמי - דונרשטיין רבקה 45.14 24414 2193   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 (רובוט) - חליפי לידיה 44.79 ROBOT 10704   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 וולפגור אתי - אלקלעי משה 40.97 20331 21482   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 39.58 16129 12098   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
17 שרון חנה - זלאיט לבנה 38.54 4073 2782   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 שחק אורה - ספיר לאה 25.35 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן