Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#72371 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 19/09/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 יגודה גילה - אביב עופר 66.79 25011 42032 7 ר"ג - מרום נווה
2 (רובוט) - כהן יהודה 64.52 ROBOT 6866 6 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 מאירוביץ מיקי - ארנון גדי 62.02 9413 4592 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 מנדלאי אמי - רבינוביץ דורון 59.97 17340 17285 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 ליפין גנאדי - דנציגר אלכס 58.71 20896 3258 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן/רמת השרון
6 פדלון אורה - קויפמן בלהה 57.20 24901 25010 2 ר"ג - מרום נווה
7 קונפינו יוסי - אופן משה 56.46 6516 6455 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 לובצקי חנה - תדמור אורי 55.43 22664 40088 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 שהרבני דולי - וולפגור אתי 54.67 20 20331 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 (רובוט) - שפיגל זהבה 53.94 ROBOT 15761 1 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 (רובוט) - אלקלעי משה 51.62 ROBOT 21482 1 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 50.38 16129 12098 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
13 גולני נעמי - דונרשטיין רבקה 50.10 24414 2193 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 159014u6t - Norway56 48.23 159014u6t Norway56   לא חבר בהתאגדות
15 (רובוט) - פארי אהרון 47.83 ROBOT 14383   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
16 עזורי איוון - כהן שמואל 46.09 2425 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 רבין עידן - דיין חי 43.81 24419 23122   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 שחק אורה - ספיר לאה 42.68 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 (רובוט) - אמדו דליה 42.32 ROBOT 40356   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
20 שרון חנה - חליפי לידיה 38.74 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן
21 (רובוט) - ניצני רחל 38.54 ROBOT 21483   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
22 (רובוט) - גילאון אריה 38.01 ROBOT 23769   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
23 צימבלר אסתי - לביא משה 37.98 41643 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן
24 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 33.96 40125 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן