Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#88496 Pairs BRIDGE4FUN
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 21/09/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אביב עופר - יגודה גילה 68.89 42032 25011 6 ר"ג - מרום נווה
2 (רובוט) - פז אפי 65.83 ROBOT 7966 5 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
3 (רובוט) - שפיגל זהבה 63.61 ROBOT 15761 4 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 עזורי איוון - כהן שמואל 60.83 2425 4938 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 אופן משה - ארנון גדי 60.28 6455 4592 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 (רובוט) - אמדו דליה 58.33 ROBOT 40356 2 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
7 (רובוט) - קדר עמוס 56.67 ROBOT 23373 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 (רובוט) - אלקלעי משה 54.17 ROBOT 21482 1 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 52.22 4418 9413 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 51.67 16129 12098 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
11 תדמור אורי - מנדלאי אמי 50.83 40088 17340 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 (רובוט) - כהן יהודה 49.44 ROBOT 6866   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 (רובוט) - פטלאך ריטה 46.94 ROBOT 40125   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 שחק אורה - ספיר לאה 43.61 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 שהרבני דולי - לביא משה 42.78 20 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 (רובוט) - ניצני רחל 40.56 ROBOT 21483   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 (רובוט) - רוס חנה 40.56 ROBOT 3302   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 שרון חנה - חליפי לידיה 40.28 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 דיין חי - לרנר מנחם 40.28 23122 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 וולפגור אתי - קוזיק סוניה 39.44 20331 20776   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
21 לב פאול - גולני נעמי 37.50 8788 24414   רמת גן - ברידג' 4 פאן
22 פדלון אורה - קויפמן בלהה 35.28 24901 25010   ר"ג - מרום נווה