Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#13513 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 24/09/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 Ruth84 - דיין חי 70.74 Ruth84 23122 -- לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 כהן יהודה - ארנון גדי 63.64 6866 4592 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 יגודה גילה - אביב עופר 60.11 25011 42032 4 ר"ג - מרום נווה
4 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 60.06 16129 12098 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
5 בינט ג'ורג' שמעון - פארי אהרון 58.12 23284 14383 2 ר"ג - מרום נווה
6 (רובוט) - שפיגל זהבה 57.33 ROBOT 15761 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 שלף מרים - כהן לביא מרים 57.05 19660 19627 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 (רובוט) - לב פאול 54.20 ROBOT 8788 1 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 53.41 4418 9413 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 לרנר מנחם - פטלאך ריטה 51.90 24584 40125 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 תדמור אורי - לובצקי חנה 50.65 40088 22664 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 (רובוט) - אמדו דליה 50.57 ROBOT 40356 1 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
13 (רובוט) - קוזיק סוניה 50.20 ROBOT 20776 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
14 עזורי איוון - כהן שמואל 49.80 2425 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 מנדלאי אמי - רבינוביץ דורון 48.92 17340 17285   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 (רובוט) - ניצני רחל 48.58 ROBOT 21483   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 וולפגור אתי - אלקלעי משה 45.74 20331 21482   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 שרון חנה - חליפי לידיה 43.64 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 פדלון אורה - קויפמן בלהה 41.59 24901 25010   ר"ג - מרום נווה
20 זלאיט לבנה - בן ישראל אוליביה 39.20 2782 23283   רמת גן - ברידג' 4 פאן
21 יהודה דותן - בריפמן מיכאל 38.07 19519 2776   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
22 (רובוט) - פז אפי 37.90 ROBOT 7966   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
23 גפטר קליר - לביא משה 37.56 1223 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן
24 שחק אורה - ספיר לאה 31.02 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן