Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#32817 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 26/09/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - שפיגל זהבה 68.06 ROBOT 15761 6 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 תדמור אורי - ריזנברג אורלי 63.06 40088 16451 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 (רובוט) - אמדו דליה 58.89 ROBOT 40356 4 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
4 רבינוביץ דורון - מנדלאי אמי 58.33 17285 17340 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 לובצקי חנה - ארנון גדי 58.33 22664 4592 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 56.94 16129 12098 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
7 שהרבני דולי - וולפגור אתי 54.17 20 20331 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 52.78 4418 9413 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 52.50 40125 24584 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 ברק רות - גולני נעמי 52.22 6944 24414 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 פדלון אורה - קויפמן בלהה 50.28 24901 25010 1 ר"ג - מרום נווה
12 דנציגר אלכס - ליפין גנאדי 50.00 3258 20896 1 רמת השרון/רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 רבין עידן - דיין חי 49.72 24419 23122   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 בריפמן מיכאל - יהודה דותן 49.17 2776 19519   ת"א - כיכר המדינה/ לא חבר בהתאגדות
15 (רובוט) - אלקלעי משה 48.89 ROBOT 21482   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 לנדסמן אטי - אופן משה 47.78 12154 6455   רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 אביטבול מרדכי - כהן יהודה 43.61 40327 6866   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 (רובוט) - קדר עמוס 40.56 ROBOT 23373   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 עזורי איוון - כהן שמואל 39.17 2425 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 גפטר קליר - לביא משה 38.33 1223 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן
21 שחק אורה - ספיר לאה 35.28 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
22 שרון חנה - חליפי לידיה 31.94 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן