Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
חגים במשגב
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 07/09/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.05
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שטריך אליעזר - בלוזר קובי 63.75 40844 18617 3 קריות
2 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 54.84 42759 19264 2 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 46.72 19267 5441   כרמיאל
4 לילינג נעמי - פרידמן יוסף 45.63 41340 23589   לא חבר בהתאגדות /קריות
5 ישורון ישראל - נהיר דפנה 39.06 18609 18781   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 59.18 777 3805 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 ארליך רחל - דגון אסתר 51.17 18780 18612 2 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 פלדמן ברברה - זטלר שולה 49.61 18862 18863   לא חבר בהתאגדות /קריות
4 נעלי נחום - שמואלי עודד 48.05 18616 21642   לא חבר בהתאגדות
5 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 46.88 40386 23310   כרמיאל/קריות
6 אפשטיין דוד - ברלוביץ זינה 45.90 40890 42252   קריות/ לא חבר בהתאגדות