Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
חגים במשגב
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 14/09/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.91
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שטריך אליעזר - בלוזר קובי 60.94 40844 18617 3 קריות
2 ארליך רחל - דגון אסתר 54.69 18780 18612 3 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 פלדמן ברברה - זטלר שולה 51.95 18862 18863 2 לא חבר בהתאגדות /קריות
4 רונן עמוס - אפשטיין דוד 48.63 18615 40890   קריות
5 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 42.97 19267 5441   כרמיאל
6 נעלי נחום - שמואלי עודד 42.66 18616 21642   לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 58.91 777 3805 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 מורוזנסקי לאוניד - צבעוני פנחס 58.75 24822 5435 3 כרמיאל
3 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 54.84 40386 23310 2 כרמיאל/קריות
4 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 45.63 42759 19264   לא חבר בהתאגדות /קריות
5 לילינג נעמי - פרידמן יוסף 31.88 41340 23589   לא חבר בהתאגדות /קריות