Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
חגים במשגב
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 09/11/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.73
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 רונן עמוס - אפשטיין דוד 60.63 18615 40890 3 קריות
2 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 54.49 19267 5441 2 כרמיאל
3 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 51.95 42759 19264 2 לא חבר בהתאגדות /קריות
4 ישורון ישראל - נהיר דפנה 50.00 18609 18781 2 קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 שטריך אליעזר - בלוזר קובי 41.41 40844 18617   קריות
6 ארליך רחל - דגון אסתר 38.87 18780 18612   לא חבר בהתאגדות /קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 67.19 40386 23310 3 כרמיאל/קריות
2 מורוזנסקי לאוניד - צבעוני פנחס 53.44 24822 5435 2 כרמיאל
3 סליגסון בברלי - סליגסון יואל 48.75 40203 40581   קריות
4 בן נאים אהוד - טרגר דרור 47.50 777 3805   קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 זטלר שולה - פרידמן יוסף 33.13 18863 23589   קריות