Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום שני בוקר ספטמבר - HANDICAP
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 14/09/20 סניף: רמת גן מקדם: 7.42
מנהל תחרות: ארנון גדי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 צור נאוה - חלמיש רבקה 57.96 40772 16930 5 לא חבר בהתאגדות
2 גולדברג חנה - סגל קרל 55.96 9814 40722 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 אהרוני תמר - שניידר אבי 54.71 21934 4821 3 ר"ג - מרום נווה/ לא חבר בהתאגדות
4 שריג בועז - ארנון גדי 53.96 40884 4592 3 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 אלטר זיזי - פרשטט אירנה 45.71 2263 41798   ר"ג - מרום נווה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 דבורה - ממוקה אילנה 29.85 דבורה 42447   לא חבר בהתאגדות