Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פברואר במשגב
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 28/01/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פולק ישי - בכר יוסי 66.40 893 722 5 כרמיאל/נהריה
2 שטריך אליעזר - רונן עמוס 52.78 40844 18615 4 קריות
3 נעלי נחום - שמואלי עודד 52.58 18616 21642 3 קריות
4 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 52.38 18617 2804 2 קריות
5 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 47.82 18620 23589   כרמיאל/קריות
6 מנדר ענת - גוזלן משה 46.96 40603 19264   כרמיאל/קריות
7 נהיר דפנה - ישורון ישראל 43.19 18781 18609   קריות
8 לילינג נעמי - אלפר פיליפ 37.90 41340 41112   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 59.92 40386 23310 5 קריות
2 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 53.97 41342 42221 4 קריות
3 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 52.25 40908 9650 3 קריות
4 פלדמן ברברה - זטלר שולה 52.18 18862 18863 2 קריות
5 ליטן כרמלה - ליפשיץ מרים 48.68 20976 18608   קריות
6 בן נאים אהוד - טרגר דרור 48.21 777 3805   קריות
7 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 43.72 42252 40890   קריות
8 ארליך רחל - דגון אסתר 41.07 18780 18612   קריות