Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פברואר במשגב
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 04/02/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 59.92 777 3805 4 קריות
2 פולק ישי - בכר יוסי 53.97 893 722 4 כרמיאל/נהריה
3 שטריך אליעזר - רונן עמוס 52.78 40844 18615 3 קריות
4 ברושי משה - טל טובה 49.60 17480 23045   כרמיאל
5 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 48.81 18620 23589   כרמיאל/קריות
6 צבעוני פנחס - מורוזנסקי לאוניד 45.63 5435 24822   כרמיאל
7 ליטן כרמלה - ליפשיץ מרים 39.29 20976 18608   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 58.73 41342 42221 4 קריות
2 בלוזר קובי - בן משה גיורא 57.54 18617 23310 4 קריות
3 פלדמן ברברה - זטלר שולה 53.17 18862 18863 3 קריות
4 ארליך רחל - דגון אסתר 47.62 18780 18612   קריות
5 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 46.03 42252 40890   קריות
6 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 44.44 40908 9650   קריות
7 לילינג נעמי - אלפר פיליפ 42.46 41340 41112   קריות