Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פברואר במשגב
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 11/02/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 69.34 18617 2804 3 קריות
2 פולק ישי - בכר יוסי 59.18 893 722 2 כרמיאל/נהריה
3 וגנר-אביטל יעל - גוזלן משה 50.16 40386 19264 2 קריות
4 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 42.71 18620 23589   כרמיאל/קריות
5 ליטן כרמלה - ליפשיץ מרים 40.23 20976 18608   קריות
6 שטריך אליעזר - רונן עמוס 37.89 40844 18615   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 59.69 777 3805 3 קריות
2 ארליך רחל - דגון אסתר 55.94 18780 18612 2 קריות
3 דונציס דוד - מימון אלנזר לאה 46.09 21296 19524   כרמיאל
4 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 44.08 41342 42221   קריות
5 אפשטיין דוד - פלדמן ברברה 43.91 40890 18862   קריות