Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פברואר במשגב
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 18/02/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: זק שחר

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ליטן כרמלה - ליפשיץ מרים 59.92 20976 18608 5 קריות
2 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 54.37 18620 23589 4 כרמיאל/קריות
3 ויסמן צבי - דונציס דוד 53.57 19267 21296 3 קריות/כרמיאל
4 ברושי משה - טל טובה 51.59 17480 23045 2 כרמיאל
4 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 51.59 18617 2804 2 קריות
6 שטריך אליעזר - רונן עמוס 48.81 40844 18615   קריות
7 נהיר דפנה - ישורון ישראל 41.27 18781 18609   קריות
8 נעלי נחום - שמואלי עודד 38.89 18616 21642   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 76.98 777 3805 5 קריות
2 פלדמן ברברה - זטלר שולה 53.97 18862 18863 4 קריות
3 פולק ישי - גוזלן משה 53.17 893 19264 3 כרמיאל/קריות
4 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 51.98 40386 23310 2 קריות
5 ארליך רחל - דגון אסתר 46.03 18780 18612   קריות
6 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 45.63 41342 42221   קריות
7 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 37.70 42252 40890   קריות
8 לילינג נעמי - אלפר פיליפ 34.52 41340 41112   קריות