Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פברואר במשגב
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 25/02/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: זק שחר

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פולק ישי - דונציס דוד 73.77 893 21296 4 כרמיאל
2 צבעוני פנחס - ויסמן צבי 55.56 5435 19267 4 כרמיאל/קריות
3 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 52.24 18617 2804 3 קריות
4 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 49.85 18620 23589   כרמיאל/קריות
5 נהיר דפנה - ישורון ישראל 48.28 18781 18609   קריות
6 שטריך אליעזר - רונן עמוס 42.21 40844 18615   קריות
7 נעלי נחום - שמואלי עודד 41.44 18616 21642   קריות
8 לילינג נעמי - אלפר פיליפ 36.96 41340 41112   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 63.29 777 3805 4 קריות
2 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 59.39 41342 42221 4 קריות
3 ארליך רחל - דגון אסתר 58.40 18780 18612 3 קריות
4 פלדמן ברברה - זטלר שולה 46.23 18862 18863   קריות
5 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 46.03 40908 9650   קריות
6 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 40.15 40386 23310   קריות
7 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 36.51 42252 40890   קריות