Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פברואר במשגב
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 04/03/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מורוזנסקי לאוניד - דונציס דוד 68.60 24822 21296 5 כרמיאל
2 נהיר דפנה - ישורון ישראל 57.37 18781 18609 4 קריות
3 פולק ישי - בכר יוסי 55.97 893 722 3 כרמיאל/נהריה
4 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 54.98 18620 23589 3 כרמיאל/קריות
5 ברושי משה - טל טובה 51.00 17480 23045 2 כרמיאל
6 שטריך אליעזר - רונן עמוס 45.39 40844 18615   קריות
7 בלוזר קובי - גוזלן משה 43.44 18617 19264   קריות
8 נעלי נחום - שמואלי עודד 37.26 18616 21642   קריות
9 ליטן כרמלה - ליפשיץ מרים 36.88 20976 18608   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 72.09 777 3805 5 קריות
2 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 61.51 42252 40890 4 קריות
3 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 53.88 40908 9650 3 קריות
4 ארליך רחל - דגון אסתר 50.42 18780 18612 3 קריות
5 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 44.55 41342 42221   קריות
6 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 42.30 40386 23310   קריות
7 לילינג נעמי - אלפר פיליפ 38.74 41340 41112   קריות
8 פלדמן ברברה - זטלר שולה 36.51 18862 18863   קריות