Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פורים במשגב
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 01/04/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דונציס דוד - מורוזנסקי לאוניד 61.90 21296 24822 5 כרמיאל
2 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 59.72 18617 2804 4 קריות
3 פולק ישי - בכר יוסי 55.56 893 722 3 כרמיאל/נהריה
4 נהיר דפנה - ישורון ישראל 49.14 18781 18609   קריות
5 ליטן כרמלה - ליפשיץ מרים 48.81 20976 18608   קריות
6 מנדר ענת - גוזלן משה 47.42 40603 19264   כרמיאל/קריות
7 סליגסון יואל - סליגסון בברלי 44.11 40581 40203   קריות
8 נעלי נחום - שמואלי עודד 42.39 18616 21642   קריות
9 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 40.94 18620 23589   כרמיאל/קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 69.44 777 3805 5 קריות
2 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 68.72 40386 23310 4 קריות
3 ארליך רחל - דגון אסתר 62.10 18780 18612 3 קריות
4 שטריך אליעזר - רונן עמוס 54.83 40844 18615 3 קריות
5 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 43.19 42252 40890   קריות
6 טל טובה - ברושי משה 42.46 23045 17480   כרמיאל
7 זטלר שולה - פלדמן ברברה 40.48 18863 18862   קריות
8 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 38.69 40908 9650   קריות
9 לילינג נעמי - טינה אורנשטיין 30.09 41340 23-14   קריות/ לא חבר בהתאגדות