Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פורים במשגב
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 08/04/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ויסמן צבי - ארליך רחל 66.28 19267 18780 5 קריות
2 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 64.83 18617 2804 4 קריות
3 מורוזנסקי לאוניד - פולק ישי 62.13 24822 893 3 כרמיאל
4 נהיר דפנה - ישורון ישראל 58.36 18781 18609 3 קריות
5 זטלר שולה - פלדמן ברברה 55.19 18863 18862 2 קריות
6 ליטן כרמלה - ליפשיץ מרים 49.56 20976 18608   קריות
7 מנדר ענת - גוזלן משה 41.70 40603 19264   כרמיאל/קריות
8 שטריך אליעזר - רונן עמוס 37.58 40844 18615   קריות
9 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 33.73 18620 23589   כרמיאל/קריות
10 נעלי נחום - שמואלי עודד 32.59 18616 21642   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 64.19 777 3805 5 קריות
2 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 61.16 40908 9650 4 קריות
3 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 56.73 42252 40890 3 קריות
4 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 54.15 40386 23310 3 קריות
5 סליגסון יואל - סליגסון בברלי 48.10 40581 40203   קריות
6 טל טובה - ברושי משה 44.68 23045 17480   כרמיאל
7 לילינג נעמי - אלפר פיליפ 44.25 41340 41112   קריות
8 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 39.93 41342 42221   קריות
9 טינה אורנשטיין - אולגה 37.75 23-14 23-16   לא חבר בהתאגדות