Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פורים במשגב
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 15/04/19 סניף: קריות/חיפה
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 69.84 18617 2804 5 קריות
2 מנדר ענת - גוזלן משה 54.76 40603 19264 4 כרמיאל/קריות
3 ארליך רחל - דגון אסתר 52.38 18780 18612 3 קריות
4 נהיר דפנה - ישורון ישראל 50.79 18781 18609 2 קריות
5 שטריך אליעזר - רונן עמוס 50.00 40844 18615 2 קריות
6 נעלי נחום - שמואלי עודד 45.24 18616 21642   קריות
7 ליטן כרמלה - ליפשיץ מרים 40.08 20976 18608   קריות
8 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 36.90 18620 23589   כרמיאל/קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 59.13 777 3805 5 קריות
2 דונציס דוד - מורוזנסקי לאוניד 58.73 21296 24822 4 כרמיאל
3 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 55.95 40386 23310 3 קריות
4 פולק ישי - בכר יוסי 52.78 893 722 2 כרמיאל/נהריה
5 סליגסון יואל - סליגסון בברלי 49.21 40581 40203   קריות
6 לילינג נעמי - טינה אורנשטיין 45.24 41340 23-14   קריות/ לא חבר בהתאגדות
7 אולגה - חנוך 41.27 23-16 23-17   לא חבר בהתאגדות
8 זטלר שולה - פלדמן ברברה 37.70 18863 18862   קריות