Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
בוא הקיץ במשגב
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 03/06/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 5.28

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 67.29 67.86 69.84 58.07 65.69 67.20 65.87 777 3805 10 קריות
2 בלוזר קובי - שטריך אליעזר 61.98 66.27 67.46 59.72 55.35 53.70 61.11 18617 40844 8 קריות
3 פולק ישי - בכר יוסי 58.25 [A] 45.63 57.76 61.98 64.75 61.11 893 722 6 כרמיאל/נהריה
4 בן משה גיורא - וגנר-אביטל יעל 53.10 [A] [A] 67.30 50.07 45.77 52.38 23310 40386 5 קריות
5 ארליך רחל - דגון אסתר 52.57 55.56 46.43 56.32 47.55 57.01 [A] 18780 18612 4 קריות
6 נהיר דפנה - ישורון ישראל 49.69 44.05 [A] 50.80 58.24 53.32 42.06 18781 18609   קריות
7 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 49.31 55.95 55.95 44.18 [A] [A] 40.48 40908 9650   קריות
8 מנדר ענת - גוזלן משה 48.47 53.57 55.16 43.75 44.91 44.98 40.87 40603 19264   כרמיאל/קריות
9 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 48.14 [A] 48.81 [A] 46.89 44.60 50.40 18620 23589   כרמיאל/קריות
10 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 48.03 [A] 53.17 49.78 39.92 48.88 48.41 41342 42221   קריות
11 סליגסון יואל - סליגסון בברלי 47.08 55.16 36.11 44.78 49.37 [A] [A] 40581 40203   קריות
12 ליטן כרמלה - ליפשיץ מרים 45.73 [A] [A] 50.15 51.03 36.19 41.27 20976 18608   קריות
13 אפשטיין דוד - ברלוביץ זינה 43.34 43.25 48.41 41.77 [A] 40.81 42.46 40890 42252   קריות
14 לילינג נעמי - אלפר פיליפ 42.09 [A] 41.27 37.80 37.02 52.71 41.67 41340 41112   קריות
15 נעלי נחום - שמואלי עודד 40.55 38.89 37.30 36.22 [A] 46.30 44.05 18616 21642   קריות
פלדמן ברברה - זטלר שולה   50.40 44.05       58.33 18862 18863   קריות
ברושי משה - טל טובה         62.85   59.92 17480 23045   כרמיאל
ויסמן צבי - פלדמן ברברה         44.21 53.70   19267 18862   קריות
חנוך ויסברג - קטי ויסברג   43.25 38.49         23-17 23-18   לא חבר בהתאגדות
מורוזנסקי לאוניד - דונציס דוד   67.06           24822 21296   כרמיאל
בלוזר קובי - כרמי כרמלה   66.27           18617 2804   קריות
מורוזנסקי לאוניד - צבעוני פנחס     63.10         24822 5435   כרמיאל
ויסמן צבי - דויד סליגסון       62.81       19267 23-20   קריות/ לא חבר בהתאגדות
ויסמן צבי - ארליך רחל             49.60 19267 18780   קריות
ויסמן צבי - בן משה גיורא     48.81         19267 23310   קריות
לילינג נעמי - פרידמן יוסף   48.41           41340 23589   קריות
וולנר מלמד אסתר - טל טובה   47.22           18053 23045   כרמיאל
מורוזנסקי לאוניד - טל טובה       46.98       24822 23045   כרמיאל
פולק ברוניה - רונן עמוס       41.00       18620 18615   כרמיאל/קריות
שחיני מירי - אורנשטיין טינה           37.63   23-21 23-22   לא חבר בהתאגדות
אפשטיין דוד - נעלי נחום         35.42     40890 18616   קריות
שטריך אליעזר - ויסמן צבי   34.52           40844 19267   קריות
אולגה רויסמן - אברה קצנלנבוגן   28.57           23-16 23-19   לא חבר בהתאגדות