Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
בוא הקיץ במשגב
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 20/05/19 סניף: קריות/חיפה

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 65.36 67.86 69.84 58.07 65.69 777 3805 קריות
2 בלוזר קובי - שטריך אליעזר 58.13 [A] 67.46 59.72 55.35 18617 40844 קריות
3 פולק ישי - בכר יוסי 53.85 [A] 45.63 57.76 61.98 893 722 כרמיאל/נהריה
4 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 51.52 55.95 55.95 44.18 [A] 40908 9650 קריות
5 ארליך רחל - דגון אסתר 51.46 55.56 46.43 56.32 47.55 18780 18612 קריות
6 נהיר דפנה - ישורון ישראל 50.77 44.05 [A] 50.80 58.24 18781 18609 קריות
7 מנדר ענת - גוזלן משה 49.35 53.57 55.16 43.75 44.91 40603 19264 כרמיאל/קריות
8 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 48.22 [A] 53.17 49.78 39.92 41342 42221 קריות
9 סליגסון יואל - סליגסון בברלי 46.35 55.16 36.11 44.78 49.37 40581 40203 קריות
10 אפשטיין דוד - ברלוביץ זינה 45.86 43.25 48.41 41.77 [A] 40890 42252 קריות
11 לילינג נעמי - אלפר פיליפ 41.52 [A] 41.27 37.80 37.02 41340 41112 קריות
12 נעלי נחום - שמואלי עודד 40.60 38.89 37.30 36.22 [A] 18616 21642 קריות
בן משה גיורא - וגנר-אביטל יעל       67.30 50.07 23310 40386 קריות
ליטן כרמלה - ליפשיץ מרים       50.15 51.03 20976 18608 קריות
פולק ברוניה - פרידמן יוסף     48.81   46.89 18620 23589 כרמיאל/קריות
פלדמן ברברה - זטלר שולה   50.40 44.05     18862 18863 קריות
חנוך ויסברג - קטי ויסברג   43.25 38.49     23-17 23-18 לא חבר בהתאגדות
מורוזנסקי לאוניד - דונציס דוד   67.06       24822 21296 כרמיאל
בלוזר קובי - כרמי כרמלה   66.27       18617 2804 קריות
מורוזנסקי לאוניד - צבעוני פנחס     63.10     24822 5435 כרמיאל
ברושי משה - טל טובה         62.85 17480 23045 כרמיאל
ויסמן צבי - דויד סליגסון       62.81   19267 23-20 קריות/ לא חבר בהתאגדות
ויסמן צבי - בן משה גיורא     48.81     19267 23310 קריות
לילינג נעמי - פרידמן יוסף   48.41       41340 23589 קריות
וולנר מלמד אסתר - טל טובה   47.22       18053 23045 כרמיאל
מורוזנסקי לאוניד - טל טובה       46.98   24822 23045 כרמיאל
ויסמן צבי - פלדמן ברברה         44.21 19267 18862 קריות
פולק ברוניה - רונן עמוס       41.00   18620 18615 כרמיאל/קריות
אפשטיין דוד - נעלי נחום         35.42 40890 18616 קריות
שטריך אליעזר - ויסמן צבי   34.52       40844 19267 קריות
אולגה רויסמן - אברה קצנלנבוגן   28.57       23-16 23-19 לא חבר בהתאגדות