Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
גביע חני גלברט 2019 (ב) - HANDICAP
מושב 7 מתוך 7 תאריך: 15/07/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.80

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] מספרי חבר נא'מ סניף
1 גונן אוה - ולדמן שרה 64.56 62.02 64.99 62.27 45.29 71.61 55.14 61.93 3053 4266 12 לא חבר בהתאגדות
2 שפיר רוחמה - הלמר יהושע 58.44 62.9 61.3 55.19 56.48 [A] 50.55 56.31 19419 41644 9 קריות
3 אמדור דוד - גילדין אלכסנדר 58.35 49.69 63.85 52.85 60.07 [A] 65.3 49.7 40960 41118 7 לא חבר בהתאגדות
4 הספל ראובן - לוי אנה 54.69 58.28 49.06 49.85 42.9 57.67 33.55 58.58 19417 19412 6 לא חבר בהתאגדות /קריות
5 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 53.54 50.48 [A] 53.1 55.47 35.36 60.55 48.08 13809 8193 5 לא חבר בהתאגדות
6 שניידר מיכאל - שניידר טובה 51.15 51.02 39.82 53.6 45.55 [A] 47.3 58.27 4525 11949 4 קריות
7 זהבי יוסף - למדן אורי 47.23 40.15 36.51 39.02 56.39 [A] 52.62 47.95 13806 21916   קריות/ לא חבר בהתאגדות
8 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי 45.94 31.86 [A] 48.69 40.32 69.83 [A] 38.98 7776 11202   קריות/ לא חבר בהתאגדות
9 כהן יהודית - אביזמר פני 42.59 44.78 28.21 43.1 44.67 43.56 33.16 36.83 14043 5090   קריות
גונן שרה - שטרן ורד         54.67       5363 24290   לא חבר בהתאגדות /קריות
כהן אברהם - בונשטיין מנחם             60.3   4292 8193   לא חבר בהתאגדות
בוימל דבורה - שטרן ורד       41.94   38.64   43.37 13904 24290   קריות
ארד יאיר - שטרן ורד     45.26           14431 24290   קריות
אופן מרדכי - יונה ברטה     50.95 58.94         19399 9646   לא חבר בהתאגדות
סורס אגי - שיינר חנה             56.37   24242 15248   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מלמד רות - דוד דינה     55.18       45.7   14117 8274   קריות
בליצבלאו ויקי - דוד דינה         49.66       16105 8274   קריות
אקמן טובה - בליצבלאו ויקי   48.82 54.93 41.44         10598 16105   לא חבר בהתאגדות /קריות
סורס אגי - בליצבלאו ויקי           33.33     24242 16105   קריות