Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
קיץ חם במשגב
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 17/06/19 סניף: קריות/חיפה

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] מספרי חבר סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 62.93 60.05 65.81 777 3805 קריות
2 פולק ישי - בכר יוסי 60.30 66.67 53.94 893 722 כרמיאל/נהריה
3 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 55.68 51.72 59.65 18617 2804 קריות
4 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 54.99 56.55 53.44 40386 23310 קריות
5 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 50.07 50.13 50.00 40908 9650 קריות
6 ליטן כרמלה - ליפשיץ מרים 49.97 46.37 53.57 20976 18608 קריות
7 פלדמן ברברה - זטלר שולה 49.92 45.68 54.17 18862 18863 קריות
8 שטריך אליעזר - רונן עמוס 47.67 58.64 36.71 40844 18615 קריות
9 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 43.87 42.59 45.14 18620 23589 כרמיאל/קריות
10 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 42.69 47.09 38.29 42252 40890 קריות
11 אלפר פיליפ - לילינג נעמי 34.95 35.19 34.72 41112 41340 קריות
דגון אסתר - ויסמן צבי     63.81 18612 19267 קריות
ויסמן צבי - ארליך רחל   58.18   19267 18780 קריות
מורוזנסקי לאוניד - דונציס דוד     52.16 24822 21296 כרמיאל
ברושי משה - טל טובה   51.32   17480 23045 כרמיאל
פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס   49.67   41342 42221 קריות
שמואלי עודד - נעלי נחום     46.22 21642 18616 קריות
נהיר דפנה - ישורון ישראל     44.60 18781 18609 קריות
ברעם שלוה - סטולר מרים   29.86   23-18 23-17 לא חבר בהתאגדות