Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
קיץ חם במשגב
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 01/07/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.23

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 65.70 60.05 65.81 57.61 71.25 777 3805 5 קריות
2 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 60.08 51.72 59.65 54.96 65.63 18617 2804 4 קריות
3 שטריך אליעזר - רונן עמוס 59.47 58.64 36.71 56.02 63.75 40844 18615 3 קריות
4 מורוזנסקי לאוניד - דונציס דוד 56.27 [A] 52.16 54.76 61.88 24822 21296 3 כרמיאל
5 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 54.37 56.55 53.44 53.11 [A] 40386 23310 2 כרמיאל/קריות
6 פלדמן ברברה - זטלר שולה 47.48 45.68 54.17 42.59 40.63 18862 18863   קריות
7 נהיר דפנה - ישורון ישראל 47.29 [A] 44.60 56.02 41.25 18781 18609   קריות
8 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 46.05 47.09 38.29 45.44 45.63 42252 40890   קריות
9 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 46.05 42.59 45.14 45.50 47.50 18620 23589   כרמיאל/קריות
10 אלפר פיליפ - לילינג נעמי 41.03 35.19 34.72 53.17 [A] 41112 41340   קריות
פולק ישי - בכר יוסי   66.67 53.94     893 722   כרמיאל/נהריה
דגון אסתר - ויסמן צבי     63.81 45.17   18612 19267   קריות
פיבלמן שושי - פיבלמן צבי   50.13 50.00     40908 9650   קריות
ליטן כרמלה - ליפשיץ מרים   46.37 53.57     20976 18608   קריות
ברושי משה - טל טובה   51.32   48.15   17480 23045   לא חבר בהתאגדות /כרמיאל
שמואלי עודד - נעלי נחום     46.22 37.57   21642 18616   לא חבר בהתאגדות /קריות
פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס   49.67     28.75 41342 42221   קריות
ויסמן צבי - ארליך רחל   58.18       19267 18780   קריות
ויסמן צבי - פיבלמן צבי         51.88 19267 9650   קריות
גוזלן משה - פיבלמן צבי       49.93   19264 9650   קריות
נעלי נחום - גוזלן משה         47.50 18616 19264   קריות
ארליך רחל - דגון אסתר         34.38 18780 18612   קריות
קטי ויסברג - חנוך ויסברג   29.86       23-18 23-17   לא חבר בהתאגדות