Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
חודש יולי במשגב
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 29/07/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 5.88

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 61.44 57.14 77.18 60.48 50.98 777 3805 5 קריות
2 פלדמן ברברה - זטלר שולה 55.01 49.52 65.74 46.67 58.13 18862 18863 4 קריות
3 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 54.60 46.11 64.51 57.78 [A] 18617 2804 3 קריות
4 ארליך רחל - דגון אסתר 51.22 44.44 54.94 50.95 54.53 18780 18612 2 קריות
5 שטריך אליעזר - רונן עמוס 50.94 55.56 [A] 40.00 58.20 40844 18615 2 קריות
6 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 50.51 50.00 42.99 48.57 60.47 40908 9650 2 קריות
7 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 49.68 61.90 50.26 48.57 37.97 40386 23310   כרמיאל/קריות
8 נעלי נחום - גוזלן משה 49.58 42.22 47.76 58.33 [A] 18616 19264   קריות
9 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 48.60 45.24 52.84 44.76 51.56 42252 40890   קריות
10 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 43.79 36.19 50.07 [A] 38.91 41342 42221   קריות
11 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 43.38 43.33 30.17 50.00 [A] 18620 23589   כרמיאל/קריות
12 לילינג נעמי - טינה אורנשטיין 36.30 44.44 28.57 44.44 27.73 41340 23-14   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מורוזנסקי לאוניד - בכר יוסי       56.11 66.56 24822 722   כרמיאל/נהריה
נהיר דפנה - ישורון ישראל     35.85 43.33   18781 18609   קריות
מורוזנסקי לאוניד - דונציס דוד   73.89       24822 21296   כרמיאל
רטר יהל - רטר קורן     60.26     42092 40806   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
ויסמן צבי - זטלר שולה   49.52       19267 18863   קריות
פולק ישי - דביר יונה     48.08     893 40650   כרמיאל/ לא חבר בהתאגדות
ויסמן צבי - רונן עמוס     43.13     19267 18615   קריות
ויסמן צבי - פרידמן יוסף         40.82 19267 23589   קריות