Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
חודש יולי במשגב
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 22/07/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 5.91

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 64.93 57.14 77.18 60.48 777 3805 קריות
2 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 56.13 46.11 64.51 57.78 18617 2804 קריות
3 פלדמן ברברה - זטלר שולה 54.14 [A] 65.74 46.67 18862 18863 קריות
4 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 53.58 61.90 50.26 48.57 40386 23310 קריות
5 ארליך רחל - דגון אסתר 50.11 44.44 54.94 50.95 18780 18612 קריות
6 נעלי נחום - גוזלן משה 49.44 42.22 47.76 58.33 18616 19264 קריות
7 שטריך אליעזר - רונן עמוס 48.52 55.56 [A] 40.00 40844 18615 קריות
8 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 47.61 45.24 52.84 44.76 42252 40890 קריות
9 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 47.19 50.00 42.99 48.57 40908 9650 קריות
10 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 45.42 36.19 50.07 [A] 41342 42221 קריות
11 נהיר דפנה - ישורון ישראל 43.06 [A] 35.85 43.33 18781 18609 קריות
12 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 41.17 43.33 30.17 50.00 18620 23589 כרמיאל/קריות
13 לילינג נעמי - טינה אורנשטיין 39.15 44.44 28.57 44.44 41340 23-14 קריות/ לא חבר בהתאגדות
מורוזנסקי לאוניד - דונציס דוד   73.89     24822 21296 כרמיאל
רטר יהל - רטר קורן     60.26   42092 40806 ירושלים/כרמיאל
מורוזנסקי לאוניד - בכר יוסי       56.11 24822 722 כרמיאל/נהריה
ויסמן צבי - זטלר שולה   49.52     19267 18863 קריות
פולק ישי - דביר יונה     48.08   893 40650 כרמיאל/ לא חבר בהתאגדות
ויסמן צבי - רונן עמוס     43.13   19267 18615 קריות