Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
החופש הגדול (בוקר ד)
מושב 8 מתוך 8 תאריך: 28/08/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 5.73

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] מספרי חבר נא'מ סניף
1 סורס אגי - מיכאילוביץ דניאלה 58.96 58.33 57.94 47.22 56.94 56.94 62.50 43.33 61.11 24242 19979 7 קריות
2 כוכבי אלי - ליבר מוניקה 57.41 [A] 50.00 66.67 52.78 52.78 63.89 58.33 49.21 18027 12633 5 קריות
3 פרוינד מיכאל - גורן גד 55.68 56.94 [A] 52.78 [A] 51.39 47.22 61.46 64.29 23730 21209 4 קריות
4 ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה 54.00 [A] 53.17 50.00 58.33 43.06 54.17 58.33 50.00 41114 41116 3 קריות
5 מזרח איתמר - מזרח עפרה 53.81 59.72 50.79 [A] 43.06 [A] 43.06 67.50 58.73 10813 10814 3 קריות
6 בוימל דבורה - איתן סימה 51.79 55.56 55.56 47.22 61.11 48.61 33.33 42.71 31.75 13904 42462 2 קריות/ לא חבר בהתאגדות
7 שוורץ חיה - גרוסמן טניה 31.05 26.39 25.40 41.67 31.94 [A] [A] 29.17 31.75 42147 20963   לא חבר בהתאגדות
גילדין אלכסנדר - אמדור דוד   47.22         45.83 40.00 53.17 41118 40960   קריות
רונן עמוס - שטריך אליעזר       44.44   47.22   49.17   18615 40844   קריות
ולדמן שרה - גונן אוה   45.83     45.83         4266 3053   לא חבר בהתאגדות /קריות
ליאור רפי - דופלט יוסף     61.11             15740 15741   חיפה כרמל
רוזנשטוק מוטי - יעקב           50.00       8214 23-46   קריות/ לא חבר בהתאגדות
בליצבלאו ויקי - דוד דינה     46.03             16105 8274   קריות