Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
ימי שני בערב
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 26/08/19 סניף: רמת השרון מקדם: 14.35

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 פז שרה - מזרחי יפה 58.64 47.73 59.47 51.14 61.31 62.63 8631 9032 20 רמת השרון
2 ינון חגי - עצמון נורית 57.21 59.47 63.83 [A] 55.65 49.87 19139 19138 16 רמת השרון
3 קרן יוסף - אהרוני אמיר 55.46 52.27 49.62 59.28 56.25 54.04 7652 13468 13 רמת השרון
4 פרקש שמואל - איטאלי מרדכי 55.40 56.25 60.42 54.92 [A] [A] 5496 5497 10 רמת השרון
5 לבהר משה - פרולינגר איל 54.56 60.98 51.52 56.63 49.11 [A] 824 19940 8 ראשון לציון/השרון
6 אטס יצחק - נוה יאיר 53.90 57.01 56.82 50.00 51.79 44.81 10111 1326 7 רמת השרון
7 דוד אליהו - בנימין סלביה 53.87 47.54 60.04 52.84 55.06 [A] 11385 10037 5 רמת השרון
8 יוסף רחל - וכט רפאל 53.67 60.61 52.46 [A] 55.06 46.56 5478 3191 4 רמת השרון
9 ריפס סילביה - פרייד חיים 52.60 42.99 59.85 53.41 [A] 54.17 10105 13870 3 רמת השרון
10 טל שחר עופר - ויגלר (גל) אורית 51.49 58.90 59.47 46.59 [A] 41.01 21323 15388 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
11 זולקוב דניאלה - בן-אור יונינה 50.85 53.22 57.95 38.07 54.17 [A] 1392 1388 2 רמת השרון
12 סלע יצחק - שניר חוה 50.64 53.03 39.96 48.30 46.73 54.52 3735 10043 2 רמת השרון
13 שקד תלמה - ורם חיה 50.16 42.99 36.74 45.45 49.11 63.10 6376 8983 1 רמת השרון
14 פייזר הורסט - מודק אלברטו 49.96 49.43 42.99 47.73 50.00 52.68 1304 2586   רמת השרון
15 פלג צבי - יוסף מוריס 49.34 33.52 49.62 48.67 45.24 53.83 6232 5479   רמת השרון
16 מאיר דניאל - קן-דור מנשה 49.04 52.65 44.89 [A] 55.65 42.98 12931 14245   רמת השרון
17 לוי דורית - חורב זאב ד"ר 49.01 40.15 [A] 65.15 44.64 46.09 40123 10389   רמת השרון
18 צמח כמי - שריבמן ויקטור 48.94 [A] 54.73 44.32 46.73 [A] 17976 19895   רמת השרון/פ"ת - ויצו
19 מזרחי נעמי - לוין אירית 47.96 43.94 45.08 [A] [A] 52.81 1482 1386   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
20 קליין יעקב - מילנר חיה 47.94 48.11 33.33 34.66 54.17 54.81 21311 9800   פ"ת - אם המושבות
21 דנציגר אלכס - ורם מנחם 47.72 56.06 45.27 [A] 47.92 41.62 3258 6393   רמת השרון
22 גולדפינגר חנה - טל סימונה 44.27 41.10 39.02 46.97 [A] [A] 5511 5537   רמת השרון
23 טודרס בתיה - נחמיאס סימה 43.64 43.75 44.89 43.37 42.56 42.08 9428 17001   רמת השרון
גרימברג יעקב - מינץ יעקב       61.74   53.06 16374 175   רמת השרון
גרימברג יעקב - לוטרמן משה   53.79 51.52       16374 16057   רמת השרון/ת"א - אביבים
רסין רותי - אדיב יוסי     48.30 53.60     9040 416   רמת השרון
פן אסתר - בורלא קלמי   50.19 51.52       5520 7658   רמת השרון
ירון אפרת - כץ נדב     55.11 45.45     41429 41428   לא חבר בהתאגדות
טמיר ניסן דליה - צפריר חיה     45.64     45.79 9151 9697   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
מלצר זלמה - אלקיס צפורה       44.51 43.45   10160 13600   רמת השרון
רובין דורית - כהן שמואל     31.25 55.11     22386 4938   סביון - קרית אונו/רמת גן - ברידג' 4 פאן
פן אסתר - טודרס בתיה       43.37   42.08 5520 9428   רמת השרון
אדמון אסתר - אופיר אברהם   35.61 43.56       11019 10050   רמת השרון
עציון איתמר - אופיר אברהם         41.96 32.14 7666 10050   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
מור מוטי - מור ליבי     61.17       14257 14258   רמת השרון
שפירא דני - שפירא ורדה   59.28         18763 18764   רמת השרון
לבל טליה - גלברד מרדכי     56.82       10397 612   נהריה - לב הצפון
אלגרבלי פרוספר - מאיר אוריה           55.10 14386 16994   ראש העין - גל
נחום ארז - גיא חנה           54.71 22567 9306   ת"א - בית הלוחם אפקה
רוזן מיכאל - רוזן גבי     52.65       1078 1077   ת"א - כיכר המדינה
שגיב אירית - דורי צביה       52.08     15817 4507   נס ציונה/ת"א - בית הלוחם אפקה
שלומי דדי - שראל צביקה     50.57       5534 16011   רמת השרון
כליף יערה - כליף אילנה           50.38 16304 11003   רמת השרון
חוף מלכה - צפריר שרה   50.19         5536 5513   רמת השרון
וקסלר רבקה - בן דוד יובל   49.24         410 17852   ת"א - אביבים/רמת השרון
פרולינגר איל - ליבוביץ חיים         49.11   19940 14691   השרון/רמת גן - ברידג' 4 פאן
סחר גדעון - גונצ'רובסקי יעקב         48.51   41299 13761   רמת השרון
טלפיר רנה - רובינשטיין אסתר         44.94   12258 12564   רמת השרון
חוף מלכה - צפריר יערי     43.94       5536 5512   רמת השרון